Tillbaka till översikten
13 maj 2020 | Artikel, Nyheter

Scen:se metodhandbok

 

Under våren har en metodhandbok om projektet Scen:se sammanställts!

The methodbook about our project is finally here!

Här läser du och kan ladda ned boken/Press here to download the book!

I boken beskrivs konstutställningen Sinnerligt, scenkonstföreställningarna Stranden och Shakespeares Hjärtslag samt det pedagogiska arbetet som gjorts i samarbete med grund och gymnasiesärskolor.

Konstnärerna bakom beskriver sitt arbete, hur de jobbat specifikt mot publikgruppen, de konstnärliga proccesserna och metoder som använts. Samarbetspartners och medarbetare reflekterar över vad de lärt sig och vad de bär med sig. Det pedagogiska arbetet beskrivs i en praktisk del som kan användas som en handbok av pedagoger i skolan eller familjer på fritiden.

Boken riktar sig till  konst eller kulturutövare, konstnärliga insitutioner eller fria aktörer, pedagoger på särskolan och andra intresserade.

Boken är sammanställd av Eva von Hofsten som är initiativtagare, projektledare och skådespelare i projektet Scen:se.

 

 

Scense
Scense | info@scense.se
Ett konst och kulturprojekt som skapar möjligheter för barn och unga med svåra intellektuella funktionsnedsättningar.