Tillbaka till översikten
30 januari 2020 | Nyheter, Pressrelease

Kunskapsdagar Kultur och Hälsa i Gävleborg 2020

 

Inbjudan-kunskapsdagar-Scense

Inställt – Kunskapsdagar Kultur och hälsa Gävleborg 2020

Utifrån rekommendation från Folkhälsomyndigheten tog regeringen den 11 mars beslutet att inte tillåta publika evenemang och sammankomster med fler än 500 personer för att förhindra spridningen av Coronaviruset i Sverige.

Därefter har Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och Folkteatern Gävleborg som arrangörer av årets Kunskapsdagar kultur och hälsa Gävleborg 2020, 30 och 31 mars, sett över sin verksamhet och infört restriktioner för sin personal. Detsamma gäller många av de arbetsgivare vars personal nu är anmälda till  Kunskapsdagarna Kultur och hälsa Gävleborg 2020. Restriktionerna gäller exempelvis att i möjligaste mån begränsa allt deltagande i större externa sammankomster, kurser och konferenser.

Med tanke på att temat är kultur för barn med särskilda behov och många av de som anmält sig har direkt eller indirekt kontakt med riskgrupper har vi beslutat att ställa in kunskapsdagarna i mars. Vi ser nu över möjligheten att arrangera dem i september 2020 istället, med förhoppningen att virusspridningen har upphört till dess. Samtliga av de som har anmält sig kommer att få information skickad till den e-post de har angivit i samband med anmälan.

Vi tackar innerligt för den fina responsen och breda representationen bland alla som anmält sig och hoppas att ni håller er friska och att vi kan ses och kunskapa tillsammans senare i år istället!

/Arbetsgruppen med representanter från Kultur Gävleborg, Region Gävleborg, Folkteatern Gävleborg och Scen:se-projektet/Hudiksvalls kommun

 

 

 

Scense
Scense | info@scense.se
Ett konst och kulturprojekt som skapar möjligheter för barn och unga med svåra intellektuella funktionsnedsättningar.